مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

تکنیکال

توسط علی نجفی در 1401/12/01 (ویرایش شده در 1401/12/07)

آگاس-صندوق س.هستی بخش آگاه-س

آزاد

#آگاس در کانال صعودی هدف اول سقف کانال

دیدگاه کاربران