وبصادر

توسط علی دشت بش پودنک در 1401/12/09 (ویرایش شده در 1401/12/15)

وبصادر-بانک صادرات ایران

آزاد

بنظرم میشه گفت که الگوی کاپ تشکیل داده و انتظار رشد تا محدوده قیمتی مشخص شده رو از سهم داشت .

دیدگاه کاربران