کبافق سهمی عالی برای سال 1402

توسط سیدعلی اصغری در 1401/12/17 (ویرایش شده در 1401/12/20)

کبافق-معادن‌ بافق‌

آزاد

بررسی سهم کبافق نشان میدهد که سهم در کف کانال صعودی بلند مدت خود قرار دارد و انتظار می رود با توجه به بنیاد بسیار قوی سهم و خبرهای عالی در سهم های معدنی رشدی تا قیمت 125000 ریال داشته باشد.

دیدگاه کاربران