«اخابر» پتانسیل رشد بیشتر در میان مدت را دارد؟

توسط محسن مومنی در 1401/12/28 (ویرایش شده در 1401/12/28)

اخابر:اخابر-مخابرات ایران

VIP

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

دیدگاه کاربران