نوسان «فرابورس» در یک بازه خنثی/ بررسی محدوده حمایتی سهم

توسط محسن مومنی در 1402/01/26 (ویرایش شده در 1402/01/26)

فرابورس:فرابورس-فرابورس ایران

VIP

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

دیدگاه کاربران