خگستر

توسط میثم رضایی در 1402/02/09

خگستر-گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

آزاد

سهم پس از شکست مقاومت 5500 در حال پولبک به مقاومت شکسته شده می باشد. انتظار برگشت از محدوده 5700 وجود دارد. حد ضرر تثبیت زیر قیمت 5500

دیدگاه کاربران