بررسی روند صندوق زعفران سحرخیز

توسط پویا شریفی در 1402/02/18 (ویرایش شده در 1402/02/19)

سحرخیز-صندوق س. گروه زعفران سحرخیز

آزاد

صندوق سحرخیز در دو سال اخیر در کانالی صعودی در حال حرکت بوده و واکنش های معتبری به کف و سقف کانال داشته. از ابتدای آبان تا اوایل اسفند موج صعودی CD رشدی متناسب با AB داشته و در حال حاضر با توجه به طی کردن اصلاح، محدوده 1940 الی 2080 تومان را بعنوان محدوده بازگشتی مناسب می توان درنظر گرفت و در صورت رسیدن به باکس مربوطه می تواند گزینه میان مدت خوبی با ریسک به ریوارد مناسب باشد.

دیدگاه کاربران