مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

#کسرا-هفتگی

توسط آرمین حسینی در 1402/06/19 (ویرایش شده در 1402/06/28)

کسرا-سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

آزاد

در تایم هفتگی و بلندمدت می تواند تا سقف کانال در بازه دوساله حرکت کند

دیدگاه کاربران