مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

#وسپهر-روزانه

توسط آرمین حسینی در 1402/06/20 (ویرایش شده در 1402/06/28)

وسپهر-سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

آزاد

سهم بعد طی کردن یک ترند 5 موجه و اصلاح 3 موجه در صورت رد کردن سقف موج 1 می تواند تا اهداف مشخص شده حرکت کند

دیدگاه کاربران