رسیدن «خساپا» به محدوده ۲۳۰ تومان پس از یک اصلاح فرسایشی

توسط محسن مومنی در 1402/11/10

خساپا:خساپا-سایپا

VIP

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

دیدگاه کاربران