سبد پیشنهادی آوا فعال

تاریخ شروع سبد: 1396/11/18

انتخاب بازه:
کل یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
تاریخ شروع بازه
1396/11/18
موجودی اولیه بازه
1,000,000,000
درصد سود یا زیان بازه
سبد: 3114% شاخص: 2007%
تاریخ روز
1402/12/05
موجودی فعلی
32,144,954,111
مبلغ سود یا زیان بازه
31,144,954,111

برای مشاهده جزئیات سبد پیشنهادی آوا وارد سایت شوید.