هلدینگ خلیج فارس، نگاهی به پترول و طرح‌های پایین دست

این شرکت که در واقع بازوی طرح‌های پایین دست زنجیره و کوچک هلدینگ فارس است. در حال حاضر مالکیت موثر بیش از 74 درصد این شرکت در اختیار هلدینگ خلیج فارس است...

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی

  • 10 روز پیش
VIP

بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی

  • 2 ماه پیش
VIP

بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های منتخب

  • 3 ماه پیش
VIP

بررسی NAV هفت هلدینگ بورسی

  • 7 ماه پیش
VIP

دیدگاه کاربران