مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

هلدینگ خلیج فارس، نگاهی به پترول و طرح‌های پایین دست

این شرکت که در واقع بازوی طرح‌های پایین دست زنجیره و کوچک هلدینگ فارس است. در حال حاضر مالکیت موثر بیش از 74 درصد این شرکت در اختیار هلدینگ خلیج فارس است...

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

مروری بر آخرین تحرکات چند هلدینگ بورسی

  • 5 روز پیش
آزاد

بررسی آخرین تحرکات چند هلدینگ بورسی

  • 1 ماه پیش
VIP

بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی

  • 2 ماه پیش
VIP

بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی

  • 6 ماه پیش
VIP

بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی

  • 8 ماه پیش
VIP

دیدگاه کاربران