مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

تغییر کارمزد خدمات بانکی/ بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر بانک‌ها در بخشنامه جدید

با توجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، کارمزد خدمات بانکی، ریالی و الکترونیکی پس از سه سال تغییر یافته است. از آنجایی که یکی از وظایف بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها بوده، بخشنامه‌ی آن توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است.

به گزارش آوای آگاه؛ در بخشنامه بانک مرکزی، چهار فاکتور مهم و تاثیرگذار بر بانک‌ها وجود دارد که تغییرات آنها نسبت به آخرین بخشنامه‌ی ابلاغی در سال 1399 توضیح داده شده است.

ضمانت‌نامه‌ها

با مقایسه‌ دو جدول مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ مشخص می‌شود که درصد کارمزدها هیچ تغییری نکرده‌ و حداقل مبلغ از ۶۰۰هزار ریال به ۶۵۰هزار ریال افزایش پیدا کرده و ۸درصد رشد در مبلغ پایه اتفاق افتاده است.

فاکتور مهم بعدی در این بخشنامه، خدمات مربوط به پرداخت شتابی، پایا و ساتنا است که اندکی رشد در کارمزدها مشاهده می‌شود.

انتقال وجه شتابی

در سال ۱۳۹۹، کارمزد مربوط به انتقال وجه شتابی حداقل ۶هزار ریال تا مبلغ 10 میلیون ریال و به ازای هر 10 میلیون ریال مازاد، مبلغ ۲۴۰۰ ریال پرداخت می‌شد.

در سال جدید، کف این کارمزد از ۶هزار ریال به ۷.۲هزار ریال تغییر یافته و به ازای هر 10 میلیون ریال مازاد، مبلغ ‌اضافی از ۲۴۰۰ ریال به ۲۸۰۰ ریال تغییر یافته و ۲۰درصد رشد در حداقل قیمت تعیین شده است.

انتقال وجه بین بانکی پایا

در سال ۱۳۹۹، این کارمزد ۰.۰۱درصد مبلغ تراکنش با کف ۲هزار ریال و سقف ۲۵هزار ریال بوده است.

در سال جدید، کف این کارمزد از ۲هزار ریال به ۲.۴هزار ریال تغییر یافته و سقف این کارمزد ۳۰هزار ریال تعیین گردیده و ۲۰درصد رشد در کف قیمت لحاظ شده است.

انتقال وجه بین بانکی ساتنا

در سال ۱۳۹۹، کارمزد مربوط به این بخش ۰.۰۲درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵۰هزار ریال بوده است.

در سال جدید، کارمزد مربوط به این خدمات با همان درصد قبلی تا سقف ۲۸۰هزار ریال افزایش یافته و رشد ۱۲درصدی در این بخش تعیین شده است.

خدمات پرداخت خرید

در گذشته، دستورالعمل شفافی در این بخش وجود نداشته است؛ اما در بخشنامه جدید بانک مرکزی، خرید به لیست کارمزدهای خدمات الکترونیکی اضافه شده است و پذیرندگان به عنوان ذینفعان تراکنش خرید شناسایی شده‌اند. بر این اساس، کارمزد خرید از پذیرنده (فروشگاه‌ها) در تراکنش‌های تا سقف ۶۰۰هزار تومان مبلغ ثابت ۱۲۰ تومان و در تراکنش‌های بالاتر از سقف ۶۰۰هزار تومان دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغ تراکنش، کارمزد اخذ خواهد شد. همچنین حداکثر کارمزد دریافتی از پذیرندگان ۴هزار تومان خواهد بود و به دارنده کارت کارمزدی تعلق نخواهد گرفت.

تاثیر بخشنامه‌‌ جدید بانک مرکزی بر عملیات بانک‌ها

ضمانت‌نامه‌ها: با توجه به این موضوع که درصد کارمزد تغییر نداشته و کف مبلغ پایه تغییر ۸درصدی داشته است، نمی‌توان در رابطه با میزان انتفاع بانک‌ها از این بخش اظهار نظر کرد.

خدمات شتابی: بانک‌هایی که تراز تجاری مثبت شتابی دارند، حدود ۲۰درصد از این محل رشد درآمد خواهند داشت.

مطالب مشابه

بررسی تولید و فروش اوره‌سازان در فروردین ماه

  • 7 ماه پیش
VIP

بررسی صنعت فولاد آلیاژی در ایران/ برآورد سودآوری و ارزش ذاتی «فولاژ»

  • 8 ماه پیش
آزاد

تحلیل صنعت لوازم خانگی/ بررسی وضعیت چهار شرکت فعال در صنعت لوازم خانگی

  • 8 ماه پیش
آزاد

بررسی صورت سود و زیان بانک‌ها با توجه به اعلام نرخ تسعیر

  • 9 ماه پیش
VIP

دیدگاه کاربران