اثرات تقسیم سود «پسهند» و «شدوص» بر «شکربن» و «وپترو»

با برگزاری مجامع عادی سالیانه شدوص و پسهند در روزهای اخیر و تعیینDPS توسط آنها،‌ می‌توان تاثیر این سود را بر نمادهای شکربن و وپترو محاسبه کرد.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

بررسی اثر DPS «سیدکو» بر «وبانک»

  • 13 ساعت پیش
آزاد

تاثیر DPS شرکت‌های دارویی بر سهامداران عمده

  • 14 ساعت پیش
آزاد

اثرات مجمع «خراسان» بر سودآوری «پارسان» و «تاپیکو»

  • 14 ساعت پیش
آزاد

بررسی سود فولاد امیرکبیر کاشان/ حاشیه سود «فجر» افزایش می‌یابد؟

  • 6 روز پیش
VIP

بررسی اثر DPS «دارو» بر «وپخش»

  • 7 روز پیش
آزاد

دیدگاه کاربران