مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

بررسی سود تحلیلی و NAV «وکغدیر»

عمده سرمایه‌گذاری های وکغدیر در پورتفوی بورسی و غیربورسی در حوزه معادن و فلزات آهنی و غیرآهنی است که از جمله شرکت‌های بورسی این شرکت می‌توان به کگهر، فولاژ و فغدیر و شرکت‌های غیربورسی به فولاد غدیر نی‌ریز و توسعه آهن و فولاد گل گهر اشاره کرد.

به گزارش آوای آگاه؛ شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و فلزات غدیر با نماد وکغدیر در سال ۹۰ تاسیس شد. این شرکت از زیرمجموعه‌های هلدینگ سرمایهگذاری غدیر محسوب می‌شود و وغدیر به واسطه وکغدیر در حوزه معادن و فلزات سرمایه‌گذاری می‌کند. شرکت در شهریورماه سال ۱۴۰۱ به ازای هر سهم به سود ۲،۷۷۷ ریالی رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۵۶درصدی داشته است.

عمده سرمایه‌گذاری های وکغدیر در پورتفوی بورسی و غیربورسی در حوزه معادن و فلزات آهنی و غیرآهنی است که از جمله شرکت‌های بورسی این شرکت می‌توان به کگهر، فولاژ و فغدیر و شرکت‌های غیربورسی به فولاد غدیر نی‌ریز و توسعه آهن و فولاد گل گهر اشاره کرد.

محاسبه EPS تحلیلی وکغدیر

در پیش‌بینی EPS Forward وکغدیر، سود تقسیمی و نقدی هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وکغدیر به شرح زیر تخمین زده شده است:

​​​​​​​

درآمد سود سهام وکغدیر

 

در این گزارش، سود کگهر، سود محقق‌شده در نظر گرفته شده و برای شرکت‌های دیگر، سود تخمینی ۱۴۰۱ جای‌گذاری شده است.

با در نظر گرفتن مقادیر ذکرشده، سهم از ارزش سود عملیاتی برای کگهر برابر با ۳۲درصد، فولاژ  برابر  با ۲۴درصد و فولاد غدیر نی‌ریز برابر با ۱۷درصد محاسبه می‌شود و میزان کل درآمد سود سهام برای سال مالی ۱۴۰۲ را می‌توان بیش از ۶ همت در نظر گرفت.

با توجه به اطلاعات محاسبه شده و عملکرد گذشته شرکت، می‌توان سود تحلیلی شرکت را برای سال ۱۴۰۲ محاسبه کرد که رقمی معادل۲،۹۲۴ ریال تخمین زده می‌شود. ​​​​​​​

 

صورت سود و زیان وکغدیر

 

در محاسبه سود تحلیلی،‌ میزان هزینه‌های عمومی و سایر درآمدها و هزینه‌ها دو برابر میزان ۶ماهه شرکت در نظر گرفته شده و هزینه مالی برابر با مجموع فصل اول و ۳ برابر فصل دوم محاسبه شده است.

محاسبه NAV وکغدیر منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

با در نظر گرفتن ارزش بازار و بهای تمام‌شده هر یک از شرکت‌های گفته شده، ارزش روز پرتفوی بورسی وکغدیر حدود ۵۶ همت محاسبه شده است و اختلاف ارزش بازار و بهای تمام‌شده آن حدود ۵۵ همت در نظر گرفته می‌شود. همچنین این رقم برای شرکت‌های خارج از بورس حدود ۲۰ همت برآورد شده است.

با توجه به مفروضات فوق و  سرمایه شرکت، NAV روز وکغدیر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲حدود ۸۱  همت و NAV  هر سهم برابر با ۴۳،۶۱۸ ریال تخمین زده شده و بر همین اساس نسبت P/NAV شرکت برابر با ۶۸درصد است.
​​​​​

ناو وکغدیر

 

مطالب مشابه

بررسی میزان سود «شرانل» به دنبال حذف و یا عدم حذف ارز 28500 تومانی

  • 9 روز پیش
VIP

برآورد مجموع سود امسال «کاوه»/ اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های توسعه‌ای «کاوه»

  • 13 روز پیش
VIP

پیش‌بینی سود هر سهم «خکار»/ جذابیت «خکار» از نظر بنیادی با توجه به P/E پایین‌تر از بازار

  • 19 روز پیش
VIP

بررسی محدوده قیمتی کم ریسک در «حسینا»/ برآوردی از میزان سود امسال «حسینا»

  • 1 ماه پیش
VIP

جذابیت «سفانو» با دید میان‌مدت/ سود هر سهم «سفانو» در سال جاری چقدر است؟

  • 1 ماه پیش
VIP

دیدگاه کاربران