مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

بررسی وضعیت «تکاردان»؛ سهم تازه‌وارد بازار

در روز چهارشنبه (مورخ 8/6/1402) تعداد 630,000,000 سهم معادل 7درصد از سهام شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان ششصد و نهمین شرکت پذیرفته شده در بخش فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی گروه واسط "گروه و طبقه" به جز تامین وجوه بیمه و بازشنستگی در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد "تکاردان" به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

به گزارش آوای آگاه؛ تامین سرمایه کاردان در 15 مردادماه 1392 توسط شورای عالی بورس به تصویب رسید. این شرکت در 17 دی ماه 1392 به شماره 448271 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. 2 بهمن ماه 1392، مجوز فعالیت به شماره 253080 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و 9 بهمن ماه 1392 فعالیت این شرکت پس از ابلاغ مجوز شروع شد. در 30 بهمن ماه 1401، شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و 17 خردادماه 1402 با نماد «تکاردان» در فهرست بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج نماد شد.

ترکیب سهامداران شرکت

1

فعالیت شرکت

درآمد شرکت از محل تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی، سرمایهگذاری در اوراق بهادار و سپردههای بانکی، خرید و فروش واحدهای صندوق های سرمایه، کارمزد مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری و ... تامین میگردد. در عین حال ترکیب درآمدی در تامین سرمایه کاردان را میتوان در چهار دسته کلی به شرح زیر بررسی کرد:

بازار بدهی: شامل درآمد حاصل از متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی

مدیریت دارایی: شامل درآمد حاصل از صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردانی

سرمایهگذاری در اوراق و سپرده: شامل سود سپردههای بانکی و سود حاصل از فروش اوراق بهادار و واحد صندوقهای سرمایهگذاری

سایر: شامل خدمات مشاوره، پذیرش، ادغام و تملیک

مقایسه ترکیب درآمدی شرکت تامین سرمایه کاردان بر اساس آخرین صورت مالی 3ماهه شرکت

2

خدمات بازارگردانی

خرید بیش از 300,17 هزار میلیارد ریال اوراق دولتی، بازارگردانی چهار صندوق سرمایه‌گذاری ETF، بازارگردانی 52 اوراق بدهی با درآمد ثابت و بازارگردانی یک سهم از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس.

اوراق بهادار و صندوقهای تحت بازارگردانی شرکت در پایان سال مالی به شرح زیر است:

صندوق تجارت شاخصی کاردان

تعهد بازارگردان روزانه 100هزار واحد، سفارش انباشته 10هزار واحد با حفظ دامنه مظنه 5درصد.

مجموع معاملات بازارگردان اعم از خرید و فروش طی 3ماهه امسال برابر با 8,614 میلیارد ریال است.

منابع درگیر در عملیات بازارگردانی در آغاز سال برابر با 3,966 میلیارد ریال و در پایان دوره 3ماهه برابر با 4,155 میلیارد ریال است.

خالص ارزش داراییهای صندوق در آغاز سال برابر با 9,487 میلیارد ریال و در پایان دوره 3ماهه برابر با 12,345 میلیارد ریال است.

صندوق نگین سامان

تعهد بازارگردان روزانه 60 میلیون واحد، سفارش انباشته 6 میلیون واحد با حفظ دامنه مظنه 1درصد.

مجموع معاملات بازارگردان اعم از خرید و فروش طی 3 ماه اول سال برابر با 15,409 میلیارد ریال است.

منابع درگیر در عملیات بازارگردانی در آغاز سال برابر با 17,330 میلیارد ریال و در پایان دوره 3ماهه برابر با 15,462 میلیارد ریال است.

خالص ارزش داراییهای صندوق در آغاز سال برابر با 61,714 میلیارد ریال و در پایان دوره 3ماهه برابر با 53,455 میلیارد ریال است.

صندوق سپهر سودمند سینا

تعهد بازارگردان روزانه 2،500،000 واحد، سفارش انباشته 125هزار واحد با حفظ دامنه مظنه 2درصد.

مجموع معاملات بازارگردان اعم از خرید و فروش طی دوره 3ماهه برابر با 2,132 میلیارد ریال است.

منابع درگیر در عملیات بازارگردانی در آغاز سال برابر با 238 میلیارد ریال و در پایان دوره 3ماهه برابر با 321 میلیارد ریال است.

خالص ارزش داراییهای صندوق در آغاز سال برابر با 1،747 میلیارد ریال و در پایان دوره 3ماهه برابر با 2,353 میلیارد ریال است.

صندوق کیمیا زرین کاردان

تعهد بازارگردان روزانه 1 میلیون واحد، سفارش انباشته 150هزار واحد با حفظ دامنه مظنه 4درصد.

مجموع معاملات بازارگردان اعم از خرید و فروش در طی 3ماهه امسال برابر با 617 میلیارد ریال است.

منابع درگیر در عملیات بازارگردانی در آغاز سال برابر با 253 میلیارد ریال و در پایان دوره 3ماهه برابر با 115 میلیارد ریال است.

خالص ارزش داراییهای صندوق در آغاز سال برابر با 2202 میلیارد ریال و در پایان دوره 3ماهه برابر با 2326 میلیارد ریال است.

خرید و فروش سهام

در 3ماهه اول سال 1402، تامین سرمایه کاردان اقدام به بازارگردانی سهام شرکت لیزینگ ایران با حجم 497 میلیارد ریال نموده است.

خدمات تعهد پذیره‌نویسی

شرکت تامین سرمایه کاردان خدمات مختلفی از جمله تعهد پذیره‌نویسی را در فرآیند انتشار انواع اوق بهادار ارائه می‌دهد.

3

مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

استراتژی شرکت تامین سرمایه کاردان در حوزه مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری، ایجاد حداقل یک صندوق از هر نوع اصلی و صندوقهای قابل ایجاد در کشور بوده است. در سال 1393 مدلهای اجرایی صندوقها طراحی و طی سال 1394 مجوز فعالیت سه صندوق در اوراق با درآمد ثابت، سهام بزرگ و شاخصی کاردان از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اخذ و اجرا و مدیریت آن توسط این شرکت انجام شده است. همچنین در سال 1398 مدیریت صندوق سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت نگین سامان، در سال 1399 مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری کیمیا زرین کاردان (کارگزاری بانک تجارت سابق) و در سال1400  مدیریت دو صندوق سهامی رشد سامان و یکم سامان به این تامین سرمایه منتقل شد.

4

سبدگردانی

در سال 1402 مدیریت تعداد 23 سبد اختصاصی با خالص ارزش دارایی به مبلغ 1,026 میلیارد ریال توسط این شرکت صورت گرفته است.

خدمات مشاوره

دیگر فعالیت تامین سرمایه کاردان، ارائه خدمات مشاوره عرضه اوراق بهادار، مشاور پذیرش سهام و مشاوره مدیریت طرح و... است. تامین سرمایه کاردان طیف وسیعی از خدمات مشاورهای بازار سرمایه را به شرکتها ارائه مینماید. خدمات مشاور پذیرش سهام شرکتها درخصوص شرکتهای متقاضی ورود به بازارهای بورس و فرابورس انجام میشود. مشاوره مدیریت طرح، ارائه گزارشهای دورهای به منظور دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها و یا انتشار اوراق بوده و مشاور عرضه ارائه مشاوره درخصوص انتشار و عرضه اوراق بهادار است. شرکتهایی همچون بانک تجارت، پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی)، بستنی و لبنیات دومینو، توسعه اقتصاد ملل، سرمایهگذاری اهداف، لیزینگ ایران و... از این نوع خدمات کاردان بهره برده‌اند. ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تکمیل مستندات مربوطه نزد مراجع قانونی، مجاز به استفاده از خدمات مشاوران عرضه هستند.

خدمات ارزش‌گذاری شرکت‌ها

خدمات ارزش‌گذاری شرکت‌ها شامل شرکت‌های هلدینگ و سرمایهگذاری، شرکتهای تولیدی و خدماتی و شرکتهای استارتاپ است. از جمله پروژههای خدمات ارزش‌گذاری شرکت‌ها میتوان به پروژههای ارزش‌گذاری بانک تجارت، بهار رز عالیس چناران، سرمایهگذاری غدیر، پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی)، انتقال دادههای آسیاتک، توسعه سرمایه و صنعت غدیر و... اشاره کرد.

تعداد گزارشهای ارزش‌گذاری منتشره توسط شرکت تامین سرمایه کاردان در سامانه کدال در 3ماهه اول 1402، سه عدد بوده است. تعداد گزارشهای ارزش‌گذاری مربوط به عرضههای اولیه در 3ماهه اول 1402 نیز سه عدد بوده است. سهم بازار تامین سرمایه کاردان از تعهد خرید عرضه اولیه در سال 1401، 38درصد بوده است.

4

ارزشیابی، روش تنزیل جریان نقدی آزاد شرکت FCFE

5

ارزشیابی، مدل تنزیل سود تقسیمی - DDM

6

ارزشیابی، روش تنزیل جریان نقدی آزاد شرکت - FCFE

7

ارزشیابی مدل‌های مبتنی بر بازار - P/E

8

ارزشیابی، مدل‌های مبتنی بر دارایی - NAV

9

ارزش نهایی سهام شرکت

10

ارزش برآوردی شرکت تامین سرمایه کاردان بر اساس روشهای بالا محاسبه شده است. ارزش هر سهم با روش تنزیل سود تقسیمی 9736 ریال، با روش تنزیل جریان نقدی آزاد سهامداران 10922 ریال، با روش نسبت قیمت به سود 10496 ریال و براساس ارزش خالص دارایی‌ها 3444 ریال برآورد شده است. در نهایت، ارزش برآوردی شرکت تامین سرمایه کاردان براساس روشهای گفته شده برابر با مبلغ  90,337,648 میلیون ریال و ارزش برآوردی هر سهم شرکت با لحاظ 9 میلیارد سهم 1000 ریالی برابر با 10038 ریال برآورد شده است.

در روز چهارشنبه (مورخ 8/6/1402) تعداد 630,000,000 سهم معادل 7درصد از سهام شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان ششصد و نهمین شرکت پذیرفته شده در بخش فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی گروه واسط "گروه و طبقه" به جز تامین وجوه بیمه و بازشنستگی در فهرست نرخهای بازار دوم و در نماد "تکاردان" به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

مشخصات عرضه

11

 

مطالب مشابه

بررسی میزان سود «شرانل» به دنبال حذف و یا عدم حذف ارز 28500 تومانی

  • 9 روز پیش
VIP

برآورد مجموع سود امسال «کاوه»/ اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های توسعه‌ای «کاوه»

  • 13 روز پیش
VIP

پیش‌بینی سود هر سهم «خکار»/ جذابیت «خکار» از نظر بنیادی با توجه به P/E پایین‌تر از بازار

  • 19 روز پیش
VIP

بررسی محدوده قیمتی کم ریسک در «حسینا»/ برآوردی از میزان سود امسال «حسینا»

  • 1 ماه پیش
VIP

جذابیت «سفانو» با دید میان‌مدت/ سود هر سهم «سفانو» در سال جاری چقدر است؟

  • 1 ماه پیش
VIP

دیدگاه کاربران