صندوق های سرمایه گذاری (66 مورد)

آزاد
هفته کم‌حجم و کم‌رمق بازار سرمایه و صندوق‌ها
 • صندوق های سرمایه گذاری
 • 4 روز پیش

در هفته اول اسفندماه، بازار سرمایه روندی نسبتاً نزولی و کم‌حجم را سپری کرد. شاخص کل بورس از 2078730 به 2070816 واحد رسید و کا...

ادامه مطلب...
آزاد
تداوم روند نزولی صندوق‌های سهامی و اهرمی
 • صندوق های سرمایه گذاری
 • 11 روز پیش

در هفته چهارم بهمن ماه ۱۴۰۲، بازار سرمایه روندی نزولی و کم‌حجم را سپری کرد. شاخص کل بورس از ۲۰۹۸۴۶۱ به ۲۰۷۸۵۴۰ واحد رسید و کا...

ادامه مطلب...
آزاد
هفته کم‌حجم و متعادل صندوق‌های اهرمی و طلا
 • صندوق های سرمایه گذاری
 • 18 روز پیش

در هفته سوم بهمن ماه 1402، بازار سرمایه روندی نسبتاً نزولی و کم‌حجم را سپری کرد. شاخص کل بورس از 2107410 به 2098026 واحد رسید...

ادامه مطلب...
آزاد
هفته نزولی صندوق‌های سهامی همزمان با رشد صندوق‌های طلا و زعفران
 • صندوق های سرمایه گذاری
 • یک ماه پیش

در هفته ابتدایی بهمن ماه ۱۴۰۲، بازار سرمایه روندی نسبتاً نزولی و با حجم متعادل را سپری کرد. شاخص کل بورس از ۲۱۸۶۹۱۰ به ۲۱۲۳۴۹...

ادامه مطلب...
آزاد
هفته پرحجم معاملات صندوق‌های اهرمی و طلا
 • صندوق های سرمایه گذاری
 • یک ماه پیش

در هفته چهارم دی ماه ۱۴۰۲، بازار سرمایه روندی نسبتاً مثبت و با حجم متعادل را سپری کرد. شاخص کل بورس از ۲۱۷۰۹۸۰ به ۲۱۸۵۹۷۷ واح...

ادامه مطلب...
آزاد
رشد پرشتاب صندوق‌های اهرمی و طلا
 • صندوق های سرمایه گذاری
 • 2 ماه پیش

در هفته سوم دی ماه ۱۴۰۲، بازار سرمایه روندی منفی به مثبت و با حجم متعادل را سپری کرد. میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معا...

ادامه مطلب...
آزاد
هفته نزولی بازار سهام و صندوق‌های سهامی
 • صندوق های سرمایه گذاری
 • 2 ماه پیش

در هفته دوم دی ماه ۱۴۰۲، بازار سرمایه روندی نزولی و کم حجم را سپری کرد. شاخص کل بورس از ۲۱۷۸۶۱۰ به ۲۱۵۵۲۳۴ واحد رسید و کاهش ۱...

ادامه مطلب...
آزاد
10 سهم اصلی صندوق های اهرمی و بخشی بر اساس پرتفوی 30 آذر
 • صندوق های سرمایه گذاری
 • 2 ماه پیش

علاوه بر سهام موجود در سبد، نکته دیگری که در انتخاب صندوق مورد نظر برای سرمایه گذاری اهمیت دارد، وزن 10 سهم اصلی نسبت به کل ...

ادامه مطلب...
آزاد
هفته اصلاحی صندوق‌های سهامی
 • صندوق های سرمایه گذاری
 • 2 ماه پیش

در هفته ابتدایی دی ماه 1402، بازار سرمایه روندی نزولی و کم حجم را سپری کرد. شاخص کل بورس از 2209960 به 2177410 واحد رسید و کا...

ادامه مطلب...
آزاد
هفته صعودی بازار با چاشنی اهرمی‌ها
 • صندوق های سرمایه گذاری
 • 2 ماه پیش

در هفته انتهایی آذرماه ۱۴۰۲، بازار سرمایه روندی صعودی و پرحجم را سپری کرد. شاخص کل بورس از ۲۱۵۸۸۴۰ به ۲۲۱۰۲۱۷ واحد رسید و افز...

ادامه مطلب...