مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

خالص ارزش دارایی (17 مورد)

آزاد
مروری بر آخرین تحرکات چند هلدینگ بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 5 روز پیش

در این گزارش به وضعیت ۱۶ هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود و آخرین تحرکات 5 هلدینگ منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی آخرین تحرکات چند هلدینگ بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 1 ماه پیش

در این گزارش به وضعیت ۱۶ هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود و آخرین تحرکات ۵ هلدینگ منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 2 ماه پیش

در این گزارش به وضعیت ۱۶ هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود و آخرین تحرکات ۵ هلدینگ منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی
 • شرکت ها
 • 6 ماه پیش

در این گزارش، نگاهی کلی به وضعیت کلی ۱۶ هلدینگ و 5 هلدینگ منتخب بازار سرمایه داریم....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 8 ماه پیش

در این گزارش به بررسی آخرین وضعیت و تحرکات 5 هلدینگ منتخب بورسی و 15 هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های منتخب
 • شرکت ها
 • 9 ماه پیش

در گزارش زیر، ارزش ذاتی و آخرین تغییرات چندین هلدینگ بررسی شده است....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی NAV هفت هلدینگ بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 1 سال پیش

 ابتدا نگاهی به آخرین وضعیت 7 هلدینگ انتخاب شده پرداخته و سپس به طور جامع در رابطه با هرکدام توضیح خواهیم داد . ...

ادامه مطلب...
VIP
هلدینگ خلیج فارس، نگاهی به پترول و طرح‌های پایین دست
 • خالص ارزش دارایی
 • 2 سال پیش

این شرکت که در واقع بازوی طرح‌های پایین دست زنجیره و کوچک هلدینگ فارس است. در حال حاضر مالکیت موثر بیش از 74 درصد این شرکت در...

ادامه مطلب...
عادی
نگاهی به NAV "آریان"
 • خالص ارزش دارایی
 • 2 سال پیش

در این گزارش نگاهی می اندازیم به خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمايه گذاري پارس آريان...

ادامه مطلب...
عادی
نگاهی به NAV "ومعادن"; خریدنی است؟
 • خالص ارزش دارایی
 • 2 سال پیش

در این گزارش نگاهی می اندازیم به خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات......

ادامه مطلب...