خالص ارزش دارایی (19 مورد)

آزاد
بررسی تحرکات چند هلدینگ بازار سرمایه
 • خالص ارزش دارایی
 • یک ماه پیش

در این گزارش به وضعیت ۱۶ هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود و آخرین تحرکات ۵ هلدینگ منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد....

ادامه مطلب...
آزاد
مروری بر وضعیت هلدینگ‌های بازار سرمایه در اسفندماه
 • خالص ارزش دارایی
 • 3 ماه پیش

در این گزارش به وضعیت ۱۶ هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود و آخرین تحرکات ۵ هلدینگ منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد....

ادامه مطلب...
آزاد
برخورداری «ومعادن» از کم‌ترین P/NAV در بین 16 هلدینگ بازار سرمایه
 • خالص ارزش دارایی
 • 4 ماه پیش

در این گزارش به وضعیت ۱۶ هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود و آخرین تحرکات ۵ هلدینگ منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد....

ادامه مطلب...
آزاد
مروری بر آخرین تحرکات هلدینگ های منتخب
 • خالص ارزش دارایی
 • 5 ماه پیش

در این گزارش به وضعیت ۱۶ هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود و آخرین تحرکات 5 هلدینگ منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد....

ادامه مطلب...
آزاد
مروری بر آخرین تحرکات چند هلدینگ بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 6 ماه پیش

در این گزارش به وضعیت ۱۶ هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود و آخرین تحرکات 5 هلدینگ منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی آخرین تحرکات چند هلدینگ بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 7 ماه پیش

در این گزارش به وضعیت ۱۶ هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود و آخرین تحرکات ۵ هلدینگ منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 7 ماه پیش

در این گزارش به وضعیت ۱۶ هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود و آخرین تحرکات ۵ هلدینگ منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • یک سال پیش

در این گزارش به بررسی آخرین وضعیت و تحرکات 5 هلدینگ منتخب بورسی و 15 هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی NAV هفت هلدینگ بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 2 سال پیش

 ابتدا نگاهی به آخرین وضعیت 7 هلدینگ انتخاب شده پرداخته و سپس به طور جامع در رابطه با هرکدام توضیح خواهیم داد . ...

ادامه مطلب...
VIP
هلدینگ خلیج فارس، نگاهی به پترول و طرح‌های پایین دست
 • خالص ارزش دارایی
 • 2 سال پیش

این شرکت که در واقع بازوی طرح‌های پایین دست زنجیره و کوچک هلدینگ فارس است. در حال حاضر مالکیت موثر بیش از 74 درصد این شرکت در...

ادامه مطلب...