خالص ارزش دارایی (14 مورد)

VIP
بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 1 روز پیش

در این گزارش، نگاهی کلی به وضعیت کلی ۱۶ هلدینگ و 5 هلدینگ منتخب بازار سرمایه داریم....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 2 ماه پیش

در این گزارش به بررسی آخرین وضعیت و تحرکات 5 هلدینگ منتخب بورسی و 15 هلدینگ بازار سرمایه پرداخته می‌شود....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی آخرین وضعیت هلدینگ‌های منتخب
 • خالص ارزش دارایی
 • 3 ماه پیش

در گزارش زیر، ارزش ذاتی و آخرین تغییرات چندین هلدینگ بررسی شده است....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی NAV هفت هلدینگ بورسی
 • خالص ارزش دارایی
 • 7 ماه پیش

 ابتدا نگاهی به آخرین وضعیت 7 هلدینگ انتخاب شده پرداخته و سپس به طور جامع در رابطه با هرکدام توضیح خواهیم داد . ...

ادامه مطلب...
VIP
هلدینگ خلیج فارس، نگاهی به پترول و طرح‌های پایین دست
 • خالص ارزش دارایی
 • 1 سال پیش

این شرکت که در واقع بازوی طرح‌های پایین دست زنجیره و کوچک هلدینگ فارس است. در حال حاضر مالکیت موثر بیش از 74 درصد این شرکت در...

ادامه مطلب...
عادی
نگاهی به NAV "آریان"
 • خالص ارزش دارایی
 • 1 سال پیش

در این گزارش نگاهی می اندازیم به خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمايه گذاري پارس آريان...

ادامه مطلب...
عادی
نگاهی به NAV "ومعادن"; خریدنی است؟
 • خالص ارزش دارایی
 • 2 سال پیش

در این گزارش نگاهی می اندازیم به خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات......

ادامه مطلب...
عادی
"وپترو" و نگاهی به NAV آن
 • خالص ارزش دارایی
 • 2 سال پیش

در این گزارش نگاهی می اندازیم به خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌......

ادامه مطلب...
VIP
نگاهی به NAV "وساپا"; خریدنی است؟
 • خالص ارزش دارایی
 • 2 سال پیش

در این گزارش به بررسی خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه گذاری سایپا می پردازیم......

ادامه مطلب...
VIP
"پارسان" و نگاهی به NAV آن
 • خالص ارزش دارایی
 • 2 سال پیش

در این گزارش نگاهی می اندازیم به خالص ارزش دارایی‌های شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان......

ادامه مطلب...