بازار های جهانی (82 مورد)

VIP
کاهش نرخ بهره به تعویق خواهد افتاد؟!
 • بازار های جهانی
 • در 3 ساعت

انتشار داده‌های قوی تورم آمریکا در هفته گذشته منجر شد که شاهد کاهش قابل توجه احتمال شروع سیاست کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن باشی...

ادامه مطلب...
VIP
بازار کار در مسیر تعدیل؟!
 • بازار های جهانی
 • یک ماه پیش

هفته گذشته، داده‌های بازار کار آمریکا منتشر شد؛ شاخص NFP بالاتر از انتظارات منتشر شد. با این حال، آمار ماه گذشته با تعدیل رو‌...

ادامه مطلب...
VIP
حرکت معیار تورمی فدرال رزرو در مسیر دلخواه
 • بازار های جهانی
 • یک ماه پیش

هفته گذشته، داده‌های شاخص هزینه‌کرد شخصی مصرف‌کننده منتشر و آمار در مقیاس ماهانه مطابق با انتظارات بازار ظاهر شد. شاخص هزینه‌...

ادامه مطلب...
VIP
تورم همچنان فراتر از انتظارات
 • بازار های جهانی
 • 2 ماه پیش

هفته گذشته، داده‌های تورم آمریکا منتشر شد و تمام آمار در مقیاس سالانه و ماهانه فراتر از انتظارات بازارها بود. تورم و تورم هست...

ادامه مطلب...
VIP
مسیر حرکت شاخص تورمی مدنظر فدرال رزرو خلاف جهت سیاست‌های انبساطی
 • بازار های جهانی
 • 3 ماه پیش

با بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی، شاهد تأثیر قابل توجه هزینه‌های مصرف‌کننده بودیم که بر پایداری تقاضا نیز اشاره دارد که این...

ادامه مطلب...
VIP
افزایش احتمال شروع زودتر از موعد سیاست‌های انبساطی
 • بازار های جهانی
 • 4 ماه پیش

هفته گذشته، شاخص اصلی سنجش میزان تورم مصرف‌کننده آمریکا منتشر شد و شاهد انتشار آمار مناسبی در جهت افزایش احتمال شروع زودهنگام...

ادامه مطلب...
VIP
سطوح PMI کشورها در رفت و آمد
 • بازار های جهانی
 • 5 ماه پیش

هفته گذشته، هفته‌ای کم سر و صدا از لحاظ انتشار آمار و داده‌های اقتصادی بود. تنها آمار به نسبت قابل توجه هفته گذشته، برآوردهای...

ادامه مطلب...
VIP
آمار تورم آمریکا فراتر از انتظارات
 • بازار های جهانی
 • 5 ماه پیش

هفته گذشته، آمار و داده‌های اقتصادی مهمی منتشر شد که در این بین، آمار تورم آمریکا از جمله مهم‌ترین و تأثیرگذارترین داده‌های ا...

ادامه مطلب...
VIP
چین همچنان در شوک
 • بازار های جهانی
 • 5 ماه پیش

آمار اقتصادی منتشره چین در بخش صادرات و واردات و تراز تجاری در هفته گذشته و همچنین تورم سالانه، مهم‌ترین آمار منتشره و تاثیرگ...

ادامه مطلب...
VIP
نرخ بهره مطابق انتظارات بازار
 • بازار های جهانی
 • 5 ماه پیش

هفته گذشته، هفته شلوغی از لحاظ انتشار داده‌های اقتصادی به شمار می‌رفت. مهم‌ترین رویداد هفته گذشته، جلسه تعیین نرخ بهره فدرال ...

ادامه مطلب...