نگاه سبدگردانان به بازار/ 27 اسفندماه

امروز همراه با مصطفی مصری‌پور به تحلیل بازار و بررسی سهم‌های مختلف می‌پردازیم.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

روند کم‌حجم و کم‌هیجان معاملات/ احتمال بهبود بازار وجود دارد؟

 • نگاه سبدگردان
 • یک ساعت پیش
VIP

عدم وجود محرکی برای بالا رفتن بازار/ تداوم فشار عرضه

 • نگاه سبدگردان
 • یک روز پیش
VIP

فشار فروش در ابتدای بازار/ اثر کوتاه‌مدت گزارش بهمن ماه شرکت‌ها

 • نگاه سبدگردان
 • 2 روز پیش
VIP

بازاری آرام در روز جاری/ تجدیدی‌ها رشد می‌کنند؟

 • نگاه سبدگردان
 • 4 روز پیش
VIP

محدود شدن نوسان سهم‌ها/ روند بازار امروز مشابه روزهای قبل است؟

 • نگاه سبدگردان
 • 7 روز پیش
VIP

نیاز بازار به محرک‌هایی مؤثر در سمت تقاضا/ چشم بازار به گروه خودرو است

 • نگاه سبدگردان
 • 8 روز پیش
VIP

دیدگاه کاربران