مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

جذابیت ریسک به ریوارد معامله با دید میان مدت

امروز و در هفته‌ای نیمه تعطیل، شروع بازار مثبت خواهد بود، اما در ادامه باید منتظر افزایش فشار فروش باشیم.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

انتظار برای شروع مثبت بازار/ بررسی محدوده حمایتی قوی در شاخص کل

  • 2 روز پیش
VIP

روندی خنثی و متعادل در روز جاری/ مثبت‌های متعادل در نمادهای کوچک

  • 3 روز پیش
VIP

بازار در انتظار محرکی مثبت یا منفی برای تغییر روند

  • 4 روز پیش
VIP

جو بازار امروز مثبت است؟

  • 5 روز پیش
VIP

انتظار بازاری متعادل در روز جاری

  • 6 روز پیش
VIP

دیدگاه کاربران