مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

شور شیرین شهریوری

امروز نوبت بازی سهامداران بود و نیمه‌های شب بود که بدبین‌ها چشم‌ها را بستند و سهامداران بیدار شدند و بیداری آنها برای دو روز متوالی اخیر، یک نشانه خاص برای بازار بود. حال بازار این دو روز خوب بود. البته امروز در ابتدا به این اشاره می‌کنیم که حال خوب بازار متفاوت است و با دفعات قبل کمی فرق دارد و بعد هم باید این را اذعان کرد که برای حفظ بازار هم باید راهکارهای متفاوتی داشت.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

وقایع نگاری از بازار طی هفته اول آذر ماه/پایانی خوش

  • 1 روز پیش
آزاد

نیمه دوم خاص

  • 3 روز پیش
عادی

برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تا شهریورماه 1403

  • 3 روز پیش
آزاد

سردی تب تجدید؟!

  • 4 روز پیش
عادی

پانزدهمین همایش بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) برگزار شد

  • 4 روز پیش
آزاد

دیدگاه کاربران