مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

جریان نقدینگی بازار طی هفته سوم شهریور؛ افزایش شدت تغییر مالکیت بازار به سمت حقوقی ها، پالایشی ها، بانکی ها

در هفته ای که گذشت مالکیت بازار برای دومین هفته پیاپی به نفع حقوقی ها تغییر کرد. میزان این جابجایی بیش از 1,8 همت بود که نسبت به هفته دوم شهریور 226 درصد افزایش داشت.

جریان نقدینگی بازار طی هفته سوم شهریور؛ افزایش شدت تغییر مالکیت بازار به سمت حقوقی ها، پالایشی ها، بانکی ها و خودرویی و قطعه سازان بیش از سایر نمادها بین حقیقی ها و حقوقی ها جابجا شدند

در هفته ای که گذشت مالکیت بازار برای دومین هفته پیاپی به نفع حقوقی ها تغییر کرد. میزان این جابجایی بیش از 1,8 همت بود که نسبت به هفته دوم شهریور 226 درصد افزایش داشت.

کل هفتگی

معرفی صنایع و نمادها با بیشترین حمایت حقوقی ها

عمده ترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی به ترتیب در صنایع فرآورده های نفتی، بانکی، خودرو و قطعه ساز، فلزات اساسی، شرکتهای چندرشته ای صنعتی، محصولات غذایی، شیمیایی، فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی و بیمه و صندوق بازنشستگی اتفاق افتاد.

صنعت

صنعت فرآورده های نفتی که طی هفته دوم شهریور ماه با جذب حدود 34 میلیارد تومان از نقدینگی حقیقیها برای دومین هفته پیاپی با تراز مثبت پول خرد همراه شده بود، طی هفته سوم شهریور شاهد جابجایی مالکیت به مبلغ 321 میلیارد تومان به نفع حقوقی ها شد. با این چرخش نقدینگی، صنعت فرآورده های نفتی صدرنشین بیشترین جابجایی مالکیت از حقیقی به حقوقی شد.

نفت

بانکی ها برای دومین هفته پیاپی شاهد تغییر مالکیت بازار به نفع حقوقی ها بودند. رقمی در حدود 303 میلیارد تومان که نسبت به هفته دوم شهریور ماه تقریبا دو برابر شد.

بانکی

سومین صنعت با بیشترین جابجایی مالکیت حقیقی به حقوقی خودرو و قطعه سازان بودند. شدت این جابجایی در مقایسه با هفته دوم شهریور 87 درصد رشد داشت و از 130 میلیارد تومان به 244 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در اولین هفته از پایانی ترین ماه تابستان سال جاری شاهد تزریق نقدینگی حقیقی به این صنعت بودیم.

خودرو

از بین نمادها شپنا، وتجارت، شستا، وبملت، شتران، فملی، تکاردان، شبندر، خودرو و خگستر با بیشترین جابجایی نقدینگی از حقیقی به حقوقی همراه شدند.

نماد

در روند منفی بازار کدام صنایع و نمادها جذب پول خرد را تجربه کردند؟

در صنایع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، سرمایه گذاریها، فعالیتهای هنری و سرگرمی، محصولات کاغذی، سایر واسطه گریهای مالی، تجارت عمده فروشی، سایر محصولات کانی غیرفلزی، محصولات چوبی و پیمانکاری صنعتی شاهد تزریق نقدینگی از سوی حقیقی ها بودیم.

سرمایه گذاری​​​​​​​

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله برای دومین هفته پیاپی موفق به جذب سرمایه های خرد بازار شدند. حجم جذب نقدینگی حقیقی در این صندوق ها بالغ بر 1,4 همت و 230 درصد بیشتر از هفته دوم شهریور ماه بود.

صندوق

صنعت سرمایه گذاری که در هفته دوم شهریور ماه شاهد خروج پول خرد بود طی هفته اخیر با اقبال حقیقی ها همراه شد.

حقیقی ها عمدتا افران، صایند، کمند، یاقوت، پاداش، کیان، اعتماد، همای، کارا و ثبات را از حقوقی ها خریداری کردند.

نماد

 

مطالب مشابه

وقایع نگاری از بازار طی هفته اول آذر ماه/پایانی خوش

  • 1 روز پیش
آزاد

نیمه دوم خاص

  • 2 روز پیش
عادی

برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تا شهریورماه 1403

  • 3 روز پیش
آزاد

سردی تب تجدید؟!

  • 4 روز پیش
عادی

پانزدهمین همایش بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) برگزار شد

  • 4 روز پیش
آزاد

دیدگاه کاربران