به کدام سهم‌ها با دید نوسانی توجه کنیم؟

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

واچ لیستی از نمادهای بنیادی و نوسانی در بازار

 • واچ لیست
 • 3 ساعت پیش
VIP

آشنایی با یک سهم نوسانی با ریسک بالا در گروه فلزات اساسی

 • واچ لیست
 • یک روز پیش
VIP

بررسی نوسانات «غپینو» پس از بازگشایی و «خودرو» در منفی‌ها

 • واچ لیست
 • 2 روز پیش
VIP

نوسانات «خودرو» را در منفی‌ها دنبال کنید

 • واچ لیست
 • 6 روز پیش
VIP

«بفجر» و «مبین» را با دید نوسانی زیر نظر بگیرید

 • واچ لیست
 • 8 روز پیش
VIP

آشنایی با دو سهم بنیادی و یک سهم نوسانی در گروه فلزات اساسی

 • واچ لیست
 • 9 روز پیش
VIP

دیدگاه کاربران