در مزارآباد شهر بی‌تپش!

معتقدیم از قدیم‌الایام، دو ریسک همیشگی روی سر هفته آخر شهریور وجود داشته؛ یکی عرضه حقوقی‌ها برای شناسایی سود و دیگری پایان سال مالی برخی کارگزاری‌ها و تسویه اعتبار مشتریان که البته عوالم و شرایط این چند روز نشان می‌دهد خیلی تمایلی برای هیچ یک در بازار وجود نداشته، اما شاید ترس آن همواره با ما همراه بوده، وگرنه آن ور دیوار ماه مهر هم شاید خبری نباشد و فقط این دو ریسک و ترس را نداریم.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

وقایع‌نگاری از بازار در هفته دوم خردادماه/ آغاز سرخ و پایان سبز

 • گزارش روز
 • یک روز پیش
آزاد

دنده معکوس قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه یافت

 • گزارش روز
 • یک روز پیش
آزاد

پس از باران خبرها!

 • گزارش روز
 • 2 روز پیش
عادی

وقت سقوط، چتر نجات باش!

 • گزارش روز
 • 3 روز پیش
عادی

نیاز 5 میلیون تنی کشور به کنسانتره

 • گزارش روز
 • 3 روز پیش
آزاد

هولوکاست بورسی!

 • گزارش روز
 • 4 روز پیش
عادی

دیدگاه کاربران