مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

چرخش بازار روی محور تک سهم‌ها/ جریان شرایطی خنثی در بازار

به نظر می‌رسد امروز فشار فروش خاصی نداشته باشیم و از طرفی مثبت آنچنانی تجربه نخواهد شد. بازار بیشتر شرایط خنثی را تجربه خواهد کرد و روی محور تک سهم‌ها خواهد چرخید.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

انتظار برای شروع مثبت بازار/ بررسی محدوده حمایتی قوی در شاخص کل

  • 2 روز پیش
VIP

روندی خنثی و متعادل در روز جاری/ مثبت‌های متعادل در نمادهای کوچک

  • 3 روز پیش
VIP

بازار در انتظار محرکی مثبت یا منفی برای تغییر روند

  • 4 روز پیش
VIP

جو بازار امروز مثبت است؟

  • 5 روز پیش
VIP

انتظار بازاری متعادل در روز جاری

  • 6 روز پیش
VIP

دیدگاه کاربران