سردی تب تجدید؟!

تب مثبت های بازار دیروز و امروز خیلی زود فروکش کرد و دوباره در کویر بی حجمی با فانوس به دنبال راه میگردیم تا شاید اتفاق خوبی به بازار کمک کند.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

وقایع‌نگاری از بازار طی هفته اول اسفندماه/ افت ارزش 70درصد از صنایع و نمادها

 • گزارش روز
 • 3 روز پیش
آزاد

زیان انباشته صنعت خودرو از 175 همت عبور کرد

 • گزارش روز
 • 3 روز پیش
VIP

سرمایه‌گذاران بورسی در 11ماهه امسال دست خالی نماندند

 • گزارش روز
 • 3 روز پیش
آزاد

فرار از بی‌خبری

 • گزارش روز
 • 4 روز پیش
عادی

جریان نقدینگی بازار طی بهمن ماه/ خروج قابل توجه پول خرد طی 10 ماه اخیر

 • گزارش روز
 • 4 روز پیش
آزاد

عملکرد بورس در دوره یک ماهه بهمن/ افت دسته جمعی نمادها

 • گزارش روز
 • 4 روز پیش
آزاد

دیدگاه کاربران