نیمه دوم خاص

امروز، بازار نیمه اول خوبی نداشت و بی‌رمق و کم حال کار را پیش می‌برد، اما در نیمه دوم کم‌کم با ترانه‌های تجدید برخی سهم‌ها، بازار رقص نرم و آهسته‌ای داشت و کمی طراوت و شادابی در یک ساعت آخر بازار بیشتر شد.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

وقایع‌نگاری از بازار طی هفته اول اسفندماه/ افت ارزش 70درصد از صنایع و نمادها

 • گزارش روز
 • 3 روز پیش
آزاد

زیان انباشته صنعت خودرو از 175 همت عبور کرد

 • گزارش روز
 • 3 روز پیش
VIP

سرمایه‌گذاران بورسی در 11ماهه امسال دست خالی نماندند

 • گزارش روز
 • 3 روز پیش
آزاد

فرار از بی‌خبری

 • گزارش روز
 • 4 روز پیش
عادی

جریان نقدینگی بازار طی بهمن ماه/ خروج قابل توجه پول خرد طی 10 ماه اخیر

 • گزارش روز
 • 4 روز پیش
آزاد

عملکرد بورس در دوره یک ماهه بهمن/ افت دسته جمعی نمادها

 • گزارش روز
 • 4 روز پیش
آزاد

دیدگاه کاربران