نشانه‌های رکود در گزارش‌های ماهانه

گفتیم که فروش سهام خریدار نیاز دارد و خریدار آینده شفاف. در شرایطی که هیچ یک از این دو به خواسته خود نرسند نمی‌توان انتظاری جز درجازدن و سردرگمی از بازار داشته باشیم.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

چشم انتظار

 • پیش بینی بازار
 • 3 روز پیش
VIP

وزنه سنگین ترس

 • پیش بینی بازار
 • 4 روز پیش
VIP

رکود مطلق

 • پیش بینی بازار
 • 5 روز پیش
VIP

بورس تهران به دنبال نجات از بهمن

 • پیش بینی بازار
 • 6 روز پیش
VIP

دو دلخوشی بازار برای توقف افت

 • پیش بینی بازار
 • 7 روز پیش
VIP

صندوق‌های حمایتی، تنها خریداران این روزهای بازار

 • پیش بینی بازار
 • 10 روز پیش
VIP

دیدگاه کاربران