معکوس پرگاز خودرویی‌ها!

روز خاصی بود؛ خاص و پرهیجان. منفی آغاز شد و حجم خوبی داشت و بعد با خبر خودرویی‌ها انگار معکوس پرگازی کشید، سرعت گرفت و دوباره تبحر راننده را در کنترل و هدایت بازار به رخ کشید. البته شکل و شمایل بازار امروز بیشتر به جابه‌جا شدن و دست به دست شدن شبیه بود، ولی خبر خودرویی‌ها کمک بزرگی برای بازار امروز بود.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

وقایع‌نگاری از بازار طی هفته اول اسفندماه/ افت ارزش 70درصد از صنایع و نمادها

 • گزارش روز
 • یک روز پیش
آزاد

زیان انباشته صنعت خودرو از 175 همت عبور کرد

 • گزارش روز
 • یک روز پیش
VIP

سرمایه‌گذاران بورسی در 11ماهه امسال دست خالی نماندند

 • گزارش روز
 • یک روز پیش
آزاد

فرار از بی‌خبری

 • گزارش روز
 • 2 روز پیش
عادی

جریان نقدینگی بازار طی بهمن ماه/ خروج قابل توجه پول خرد طی 10 ماه اخیر

 • گزارش روز
 • 2 روز پیش
آزاد

عملکرد بورس در دوره یک ماهه بهمن/ افت دسته جمعی نمادها

 • گزارش روز
 • 2 روز پیش
آزاد

دیدگاه کاربران