کدام سهم ها با دید بنیادی مورد توجه هستند؟

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

«خودرو»، «ذوب» و «کیسون» را با دید نوسانی دنبال کنید

 • واچ لیست
 • در 3 ساعت
VIP

«فخوز» را با دید بنیادی و «فسپا» را با دید نوسانی دنبال کنید

 • واچ لیست
 • 3 روز پیش
VIP

آشنایی با چند نماد نوسانی با دید ریسک زیاد

 • واچ لیست
 • 4 روز پیش
VIP

جذابیت «خودرو» در منفی‌ها و با دید نوسانی و «خبهمن» با دید بنیادی

 • واچ لیست
 • 5 روز پیش
VIP

بررسی «کرومیت» و «قلرست» با دید نوسانی و ریسک بالا

 • واچ لیست
 • 6 روز پیش
VIP

«خفنر» را با دید میان‌مدت و بنیادی دنبال کنید

 • واچ لیست
 • 7 روز پیش
VIP

دیدگاه کاربران