جریان نقدینگی بازار طی هفته دوم آذر؛ تزریق سرمایه خرد به بازار پس از سه هفته پی در پی، سهام فلزی، حمل و نقلی و مخابرات در راس جذب پول خرد قرار گرفتند

پس از سه هفته جابجایی متوالی مالکیت بازار از سوی حقیقی ها به حقوقی ها، طی هفته گذشته شاهد تغییر این روند و تزریق بیش از 580 میلیارد تومان سرمایه خرد به بازار بودیم.

به گزارش آوای آگاه؛ پس از سه هفته جابجایی متوالی مالکیت بازار از سوی حقیقی ها به حقوقی ها، طی هفته گذشته شاهد تغییر این روند و تزریق بیش از 580 میلیارد تومان سرمایه خرد به بازار بودیم.

naghdinegi02-09-18

صدرنشینان جذب پول خرد

صنایع فلزات اساسی، حمل و نقل و انبارداری، مخابرات، محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی، فرآورده های نفتی، خودرو و ساخت قطعات، قند و شکر، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم و سایر محصولات کانی غیرفلزی در جذب نقدینگی حقیقی به ترتیب رتبه های اول تا دهم را کسب کردند.

naghdinegi02-09-18

صنعت فلزات اساسی پس از سه هفته پی در پی خروج پول خرد، در هفته دوم آذر بالغ بر 249 میلیارد تومان از سرمایه های خرد بازار را جذب کرد و از این لحاظ صدرنشین کل صنایع شد.

naghdinegi02-09-18

برای دومین هفته متوالی شاهد اقبال حقیقی ها به صنعت حمل و نقل و انبارداری بودیم. اما قدرت تزریق پول خرد به این صنعت در هفته دوم آذر 4,6 برابر هفته نخست آذر بود.

naghdinegi02-09-18

صنعت مخابرات با قدرت 2,5 برابر نسبت به هفته اول آذر بیش از 146 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی را به سمت خود کشاند و برای سومین هفته پیاپی با تراز پول خرد مثبت همراه شد.

naghdinegi02-09-18

از بین نمادها فولاد، اخابر، زاگرس، خبنیان، حکشتی، وبصادر، ثشاهد، حآفرین، قصفها و کرومیت صدرنشین خریدهای حقیقی از حقوقی بودند.

naghdinegi02-09-18

عمده ترین جابجایی نقدینگی حقیقی به حقوقی در کدام صنایع و نمادها رخ داد؟

در صنایع بانکها و موسسات اعتباری، شرکتهای چند رشته ای صنعتی، فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی، سیمان، استخراج نفت گاز و خدمات جنبی، زراعت و خدمات وابسته، فعالیتهای هنری و سرگرمی، استخراج سایر معادن و منسوجات بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی اتفاق افتاد.

چهارده هفته متوالی است که صنعت بانکداری جابجایی مالکیت حقیقی به سمت حقوقی را تجربه می کند. با این وجود شدت این جابجایی در هفته دوم آذر 75 درصد بیشتر از هفته اول آذر بود.

naghdinegi02-09-18

رتبه دوم عمده ترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی با 47 میلیارد تومان به صنعت شرکتهای چند رشته ای صنعتی تعلق گرفت. صنعتی که برای چهاردهمین هفته پی در پی این روال جابجایی مالکیت را تجربه کرده است. شدت این جابجایی در قیاس با هفته اول آذر 39 درصد کاهش یافت.

naghdinegi02-09-18

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی که در هفته ابتدایی آذر حدود 53 میلیارد تومان جذب پول خرد را تجربه کرده بود در هفته گذشته حدود 42 میلیارد تومان از آن را از دست داد و در رتبه سوم عمده ترین جابجایی نقدینگی حقیقی به حقوقی قرار گرفت.

naghdinegi02-09-18​​​​​​​

نمادهای وسالت، وبملت، خساپا، وغدیر، شستا، وآیند، بازرگام، ثفارس، خودرو و ونوین عمدتا توسط حقوقی ها حمایت شدند و بیشترین جابجایی مالکیت از سوی حقیقی ها به حقوقی ها را تجربه کردند.

مطالب مشابه

وقایع‌نگاری از بازار طی هفته اول اسفندماه/ افت ارزش 70درصد از صنایع و نمادها

 • گزارش روز
 • یک روز پیش
آزاد

زیان انباشته صنعت خودرو از 175 همت عبور کرد

 • گزارش روز
 • یک روز پیش
VIP

سرمایه‌گذاران بورسی در 11ماهه امسال دست خالی نماندند

 • گزارش روز
 • یک روز پیش
آزاد

فرار از بی‌خبری

 • گزارش روز
 • 2 روز پیش
عادی

جریان نقدینگی بازار طی بهمن ماه/ خروج قابل توجه پول خرد طی 10 ماه اخیر

 • گزارش روز
 • 2 روز پیش
آزاد

عملکرد بورس در دوره یک ماهه بهمن/ افت دسته جمعی نمادها

 • گزارش روز
 • 2 روز پیش
آزاد

دیدگاه کاربران