رها شو از پیله خواب

بازار برای فرار از این شرایط به یک شوک اساسی و بزرگ نیاز دارد، وگرنه مسیر خود را تغییر می‌دهد و همان‌طور که می‌بینید به سراغ سهم‌های پروژه‌بازی و کوچک می‌رود.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

وقایع‌نگاری از بازار طی هفته اول اسفندماه/ افت ارزش 70درصد از صنایع و نمادها

 • گزارش روز
 • 3 روز پیش
آزاد

زیان انباشته صنعت خودرو از 175 همت عبور کرد

 • گزارش روز
 • 3 روز پیش
VIP

سرمایه‌گذاران بورسی در 11ماهه امسال دست خالی نماندند

 • گزارش روز
 • 3 روز پیش
آزاد

فرار از بی‌خبری

 • گزارش روز
 • 4 روز پیش
عادی

جریان نقدینگی بازار طی بهمن ماه/ خروج قابل توجه پول خرد طی 10 ماه اخیر

 • گزارش روز
 • 4 روز پیش
آزاد

عملکرد بورس در دوره یک ماهه بهمن/ افت دسته جمعی نمادها

 • گزارش روز
 • 4 روز پیش
آزاد

دیدگاه کاربران