قرمز 4 همتی

اولین روز معاملاتی بعد از تعطیلات با تنشی شروع شد که صدای بلند اما ضربه کوچکی داشت.شاید بهتر باشد باتوجه‌به اتفاقات و اخبار امروز و دیروز، معاملات بازار سه‌شنبه و چهارشنبه را کمی متفاوت دید و از رفتار هیجانی پرهیز کنیم.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

مطالب مشابه

کنترل اورژانسی

 • پیش بینی بازار
 • 14 ساعت پیش
VIP

عملیات اطلاعاتی و روانی موفق علیه بازار

 • پیش بینی بازار
 • 2 روز پیش
VIP

تردید و ضعف در معاملات

 • پیش بینی بازار
 • 3 روز پیش
VIP

نیما، پر پرواز بازار؟

 • پیش بینی بازار
 • 7 روز پیش
VIP

تنفس در گروه بانکی

 • پیش بینی بازار
 • 8 روز پیش
VIP

 برزخی سرخ از جنس رجزخوانی

 • پیش بینی بازار
 • 8 روز پیش
VIP

دیدگاه کاربران