مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

مجامع (409 مورد)

آزاد
«صبا» 550 ریال سود تقسیم کرد
 • مجامع
 • 12 روز پیش

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مالی صبا تأمین با حضور بیش از ۸۹درصدی سهامداران برگزار شد. ...

ادامه مطلب...
آزاد
بررسی دو سال مالی «وآیند» در مجمع
 • مجامع
 • 14 روز پیش

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک آینده (سال 1397) با مشارکت ۸۱.۹۳درصد از سهامداران رسمیت یافت و برگزار شد....

ادامه مطلب...
آزاد
تقسیم سود 90درصدی در مجمع «تیپیکو»
 • مجامع
 • 14 روز پیش

روز گذشته (19 شهریورماه)، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین با حضور بیش از ۸۰درصدی سهامداران برگزار شد. ...

ادامه مطلب...
آزاد
تقسیم سود 50 ریالی در مجمع «پترول»
 • مجامع
 • 21 روز پیش

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد. ...

ادامه مطلب...
آزاد
«رمپنا» در مسیر تجدید ارزیابی
 • مجامع
 • 21 روز پیش

مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده شرکت گروه مپنا با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد. ...

ادامه مطلب...
آزاد
«تاپیکو» 274 تومان سود تقسیم کرد
 • مجامع
 • 1 ماه پیش

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با حضور ۹۲.۹۸درصدی سهامداران برگزار شد. ...

ادامه مطلب...
آزاد
عرضه اولیه توسعه معادن پارس تأمین در دستور کار «تاصیکو»
 • مجامع
 • 1 ماه پیش

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین با حضور بیش از ۸۴درصدی سهامداران برگزار شد. ...

ادامه مطلب...
آزاد
تجدید ارزیابی در دستور کار «خودرو»
 • مجامع
 • 1 ماه پیش

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو با حضور ٧۴درصد از سهامداران برگزار شد. ...

ادامه مطلب...
آزاد
افزایش سرمایه «خکرمان» پس از انتقال نماد به بازار دوم
 • مجامع
 • 1 ماه پیش

مجمع عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاريز با مشارکت بیش از ۵۶درصد از سهامداران رسمیت یافت و برگزار شد....

ادامه مطلب...
آزاد
افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی «عالیس» در پاییز سال جاری
 • مجامع
 • 1 ماه پیش

مجمع فوق‌العاده شرکت بهار رز عالیس چناران با موضوع افزایش سرمایه ۲۰درصدی و با حضور ۸۰درصد از سهامداران برگزار شد....

ادامه مطلب...