سهام شرکت ها (29 مورد)

VIP
تحلیل تکنیکی شپنا
 • سهام شرکت ها
 • یک سال پیش

شپنا در تایم فریم روزانه در حال نزدیک شدن به ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی شپنا
 • سهام شرکت ها
 • یک سال پیش

در تحلیل های قبل شپنا در مورد محدوده ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی خگستر
 • سهام شرکت ها
 • 2 سال پیش

خگستر در تایم فریم روزانه بعد از شکست و تثبیت ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی سپید
 • سهام شرکت ها
 • 2 سال پیش

سپید در تایم فریم روزانه در یک ناحیه ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی سمگا
 • سهام شرکت ها
 • 2 سال پیش

سمگا در تایم فریم روزانه بعد از رسیدن به ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی فملی
 • سهام شرکت ها
 • 2 سال پیش

فملی در تایم فریم روزانه در یک کانال صعودی حدودا ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی فولاد
 • سهام شرکت ها
 • 2 سال پیش

در تحلیل های قبل در مورد موقعیت مناسب کوتاه مدت و ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی شستا
 • سهام شرکت ها
 • 2 سال پیش

شستا در تایم فریم روزانه بعد از بازگشت از محدوده ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی فاسمین
 • سهام شرکت ها
 • 2 سال پیش

فاسمین در تایم فریم روزانه بعد از شکست تراکم قیمتی ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی وغدیر
 • سهام شرکت ها
 • 2 سال پیش

وغدیر در تایم فریم روزانه در حال شکست کانال نزولی ......

ادامه مطلب...