مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

شاخص ها و صنایع (10 مورد)

VIP
تحلیل نسبی شاخص به دلار
 • شاخص ها و صنایع
 • 2 سال پیش

نمودار نسبی شاخص کل بورس به دلار ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی شاخص کل
 • شاخص ها و صنایع
 • 2 سال پیش

شاخص کل در تایم فریم روزانه بعد از یک رشد پرشتاب در قالب ......

ادامه مطلب...
VIP
شاخص کل از منظر الیوت
 • شاخص ها و صنایع
 • 2 سال پیش

شاخص کل در تایم فریم روزانه بعد از شکست محدوده ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل نسبی شاخص به دلار
 • شاخص ها و صنایع
 • 2 سال پیش

نمودار نسبت شاخص به دلار بعد از رسیدن به حمایت ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی شاخص کل
 • شاخص ها و صنایع
 • 2 سال پیش

در تحلیل قبل شاخص کل در مورد احتمال شکست ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی شاخص هم وزن
 • شاخص ها و صنایع
 • 2 سال پیش

شاخص هم وزن در تایم فریم روزانه بعد از یک اصلاح ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی شاخص کل
 • شاخص ها و صنایع
 • 2 سال پیش

شاخص کل بعد از یک رشد معادل رشد قبلی با افزایش ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی شاخص بانک
 • شاخص ها و صنایع
 • 2 سال پیش

شاخص بانک بعد از شکست کف های قبلی یک ریزش ......

ادامه مطلب...
VIP
تحلیل تکنیکی نسبت شاخص به دلار
 • شاخص ها و صنایع
 • 2 سال پیش

در این مطلب تحلیل نسبی شاخص کل به دلار مورد بررسی قرار گرفته است. این نسبت در یک ناحیه......

ادامه مطلب...
VIP
بررسی وضعیت شاخص کل
 • شاخص ها و صنایع
 • 2 سال پیش

شاخص کل در تایم فریم روزانه بعد از رسیدن به محدوده ......

ادامه مطلب...