مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

تخته سیاه (369 مورد)

VIP
کدام شرکت‌ها به دنبال مدیریت «سایپا» هستند؟/ انتظار برای تحولات قوی در بانک‌ها
 • تخته سیاه
 • 6 ساعت پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
قابلیت‌های «خودرو» و «خساپا» برای یک نوسان مقطعی/ «تاصیکو» و «تاپیکو»؛ پیش‌قدم در تجدید
 • تخته سیاه
 • 3 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
جذابیت قیمت‌های زیر 2000 ریال «خبهمن»/ فولاد و فخوز؛ دو سهم منطقی و مناسب بازار
 • تخته سیاه
 • 4 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
فاصله 10درصدی «خبهمن» با مقاومت بعدی خود/ بالاترین حد افزایش سرمایه «فولاد» چقدر است؟
 • تخته سیاه
 • 5 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
جذابیت خرید «خبهمن» با دید نوسان/ سود «شیران» با سرمایه جدید چقدر است؟
 • تخته سیاه
 • 6 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
تحولات بهتر «خودرو» نسبت به «خساپا»/ «وتجارت» برای افزایش سرمایه آماده می‌شود؟
 • تخته سیاه
 • 7 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
تداوم جریان بلوک‌بازی در «خساپا»/ بانکی‌ها از دور توجه بازار خارج شدند؟
 • تخته سیاه
 • 10 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
پیش‌بینی سود 1100 تومانی برای امسال «غمهرا»/ چرخش به سمت «خودرو» بیشتر می‌شود؟
 • تخته سیاه
 • 11 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
جذابیت «خزامیا» در منفی‌ها/ سود «پیزد» با سرمایه جدید چقدر است؟
 • تخته سیاه
 • 12 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
احتمال جابه‌جایی بلوک بین «وبملت» و صندوق توسعه ملی/ موج تجدید به گروه خودرو می‌رسد؟
 • تخته سیاه
 • 13 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...