سیاست‌زدگی بازار

به گزارش آوای‌‌آگاه،  امیر ندیری،مدیر سرمایه‌گذاری صندوق‌های کارگزاری اقتصاد بیدار بر این باور است که بازار دچار سیاست‌زدگی شده است. در نهایت بازار امروز که همچون روزهای قبل کم فراز و نشیب  سپری شد، شاخص کل به رشد 1600 واحدی اکتفا کرد و در ارتفاع 2 میلیون و 26 هزار واحد متوقف شد. امروز حقیقی ها 208 میلیارد تومان از بازار خارج کردند و ارزش معاملات خرد  به 4 همت رسید. نمادهای کترام و فصباح صدرنشین ورود پول سهامداران خرد بودند و نمادهای خساپا و وبملت بیشترین حمایت را از سوی حقوقی داشتند.

اعظم گلبری

دیدگاه کاربران