بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی بر "شرانل"

انعطاف‌پذیر بودن سبد محصولات از مزایای شرکت ایرانول است. همچنین تولید شرکت پتانسیل رفتن به سمت فروش روغن‌های با کاربرد صنعتی را دارد و در فروش داخلی و صادراتی نیز انعطاف‌پذیر است. درخصوص صادرات شرانول نیز شرکت در برنامه‌های خود برای سال آتی، صادرات محصول نهایی را عنوان کرده است و در این میان روند صادرات شرکت در تابستان رویکرد رشدی داشته و 35% محصولات خود را صادر کرده است.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران