بررسی روند تکنیکال شاخص کل و شاخص هم‌وزن در هفته‌های آخر سال

در این پادکست سامان منتظری به بررسی تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن پرداحته است.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران