صنعت شوینده از وضعیت نابسامان گذشته عبور کرد

روز گذشته جلسه تحلیلی صنعت شوینده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران با حضور مدیران سه شرکت قرن، پاکشو و کیمیاتک و فعالان بازار سرمایه برگزار شد‌.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران