برنامه‌های تولیدی و نرخ ارز «فروی»

به گزارش آوای ‌آگاه؛ مجمع‌عمومی فوق‌العاده شرکت ذوب و روی اصفهان با مشارکت ۵۴درصد از سهام‌داران رسمیت یافت و برگزار شد. اهم نکاتی که در این مجمع عنوان شد: سرمایه شرکت از ۱۸۰۰ میلیارد ریال به ۳۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و باهدف اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از معافیت مالیاتی انجام شد. در پاسخ به سوالی در مورد برنامه کاهش مصرف زغال‌سنگ عنوان شد: از خردادماه تا کنون، مصرف به نصف کاهش پیدا کرده است. کاهش نرخ‌های جهانی، الزام به پرداخت تعهدات ارزی و الزام به فروش ارز با نرخ نیما (حدود ۴۰ هزار تومان) باعث کاهش درآمدها شدند. باتوجه‌به تورم و افزایش مؤلفه‌های تولید تصمیم گرفته شد که فعلاً شمش تولید نشود. حدود ۳۷درصد کاهش نرخ LME و ۲۰درصد کاهش نرخ ارز داشتیم. تولید اکسید روی را دنبال می‌کنیم. در حال حاضر اکسید را که حاشیه سود خوبی دارد، تولید می‌کنیم؛ البته تا زمانی که این محصول با سود فروخته شود. تا سه سال قبل، تحویل خاک انگوران سهمیه‌بندی می‌‌شد که متوقف شد. در حال حاضر، نرخ فروش خاک انگوران بر اساس نرخ بورس کالا بوده که نسبت به استفاده از خاک باما و هزینه‌های تولید با خاک باما سربه‌سر است. کوره‌های شرکت دوگانه‌سوز هستند، اما دریافت سهمیه گازوئیل سخت است. بازگشت سهمیه گاز و تخصیص سهمیه گازوئیل را پیگیری می‌کنیم. نرخ گاز، امروز مترمکعبی ۲۸۰۰ تومان است. شرکت مکلف شد که تا مجمع سالیانه افزايش سرمایه را به ثبت برساند.

اعظم گلبری

دیدگاه کاربران