محرکی برای بازار نیست

به گزارش آوای‌ آگاه؛ مهرزاد منتظری، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان آگاه بر این باور است: باتوجه‌به این که در ماه‌های پایانی سال هستیم و اتفاق خاصی در بازار نیفتاده، روند اصلاحی در بازار ادامه دارد. این روند می‌تواند تا سطوح مهم حمایتی 2 میلیون و 50 هم نزدیک شود. سود سپرده 30 درصدی بانک مرکزی هر چند بازار را متاثر کرده، اما تنها عامل نبوده است.

اعظم گلبری

دیدگاه کاربران