نسبت به بازار بدبین نیستم

به گزارش آوای‌آگاه؛ علی منصوری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باور است: خبر اعمال نرخ بهره 30 درصد روی سپرده‌های خاص، مهم‌ترین عامل موثر بر بازار در یک هفته گذشته بود. این امر فشار فروش مضاعفی را بر بازار وارد کرده است. ارزش دلاری بازار به 158 میلیارد دلار رسیده که کف بازار 4 سال اخیر است و از این منظر بازار ارزنده است. از منظر تکنیکالی بازاری به کف‌های مهمی رسیده و از اینجا می‌تواند کف‌های خودش مستحکم کند. انتظار افت 5 تا 7 درصدی افت قیمت می‌رود، شاید هم حمایت شود و کف پایین‌تر رخ ندهد. بر اساس تجربیات گذشته از اسفندماه تا اردیبهشت سال جدید، پیش از مجامع، رشد خوبی داشته است.

اعظم گلبری

دیدگاه کاربران