متغیرهای تاثیرگذار بر بازار

به گزارش آوای‌آگاه؛ مهدی علی‌اکبری مدیر تحلیل کارگزاری دانایان، در این پادکست عوامل موثر بر بازارسرمایه را برشمرد و عنوان کرد: عوامل متعددی در روند رکودی بازار نقش دارند و شاید یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار، بهره‌گیری حداکثری سیاست‌گذاراز نرخ بهره باشد. به‌نظر می‌رسد، واکنش بانک‌مرکزی در مورد انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز، که عمدتا ریشه در اتفاقات منطقه داشت، فاقد پختگی لازم بود. گواهی 30 درصدی و اعمال محدودیت های بانک در مبادلات امانی سکه طلا در بازار سرمایه، گواهای های قابل معامله در بازار سرمایه بدون دیدگاه کارشناسی صورت گرفت.

اعظم گلبری

دیدگاه کاربران