ایستادگی دولت برای کنترل نرخ تورم و دلار هزینه سنگینی برای اقتصاد داشت

در این پادکست، جواد عبدالهی، مدیر سبدگردانی شرکت تامین سرمایه دماوند گفت: ایستادگی تمام قددولت برای کنترل نرخ دلار و بهره بهای سنگینی را برای اقتصاد کشور داشته که رکود یکی از آنها است.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران