طرح توسعه گلدیران

مصاحبه اختصاصی آوای آگاه با علی هاشمی عضو هیات مدیره شرکت صنایع گلدایران و معاون توسعه کسب و کار در گروه گلدایران در مورد طرح توسعه این شرکت

اعظم گلبری

دیدگاه کاربران