عرضه اولیه راموفارمین در دستور کار "شفا"

ارسلان کاظم پور، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری شفادارو در گفتگو با آوای آگاه وضعیت مالی آتی شرکت، برنامه عرضه اولیه زیرمجموعه‌ها و برنامه‌های صادرات را تشریح کرد.

ملیکا حمزه ئی

دیدگاه کاربران