راه‌اندازی خط آمپول در "دلقما"

به گزارش آوای آگاه، میثم نورمحمدی، مدیرعامل داروسازی لقمان در گفتگو با خبرنگار آوای آگاه درخصوص چالش‌های صنعت دارو و برنامه‌های آتی شرکت توضیحاتی ارائه داد.

ملیکا حمزه ئی

دیدگاه کاربران